Orchis sitiaca (Renz) Delforge

Sitia-Knabenkraut

Orchis sitiaca
alle Aufnahmen 04/2012 Kreta
Orchis sitiaca
Verbreitung: Kreta, Zypern
Lebensraum: Wiesenflächen, Phrygana; bis 1.300m
Boden: saurer Untergrund
Blühzeit: Anfang April bis Anfang Mai
Höhe:
Synonyme: Orchis anatolica subsp. sitiaca Renz; Orchis sitiaca (Renz) P. Delforge
Orchis sitiaca Orchis sitiaca